INFORMATIE VOOR LEDEN

Verenigingsinformatie

JEUGDSCHEIDSRECHTERS- WEDSTRIJDSECRETARIAAT- BLESSURE MELDEN- LIDMAATSCHAP BEËINDIGEN

Indeling jeugdscheidsrechters & wedstrijdsecretariaat

Seizoen 2023

Alle thuiswedstrijden vinden plaats in sportcentrum Gitek te Nuth. Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen en de wijziging doorgeven aan Fabiënne Vankan.

Schema

Blessure melden

Ben jij langdurig geblesseerd of langdurig ziek? Dat is natuurlijk flink balen, maar vergeet dit niet door te geven aan de club. Dit kan door een mail te sturen

Op basis van de afmeldingsregeling in het huishoudelijk reglement, is het bestuur van mening, dat vrijstelling van de verenigingscontributie alleen gehonoreerd kan worden wanneer er een lange periode van uitval te verwachten valt, en het betreffend lid daardoor langere periode op non-actief staat (de bondscontributie loopt gewoon door). Bij een correcte schriftelijke melding, door het lid of ouder van een jeugdlid. Zal het bestuur iedere situatie apart beoordelen en daarop een beslissing nemen. 

In geval van zwangerschap blijft de regel gelden dat, gedurende de zwangerschap en de periode van herstel, de verenigingscontributie wordt stopgezet. De betrokkene blijft daarbij lid van de vereniging. 

Lidmaatschap beëindigen

Als u uw lidmaatschap, of het lidmaatschap van uw kind wil beëindigen, dient u vóór 11 april een mail te sturen. Hierin dient naam en geboortedatum samen met de duidelijke wens tot beëindiging van het lidmaatschap kenbaar gemaakt te worden. Uiteraard volgt een bevestigingsmail tot opzegging van het lidmaatschap vanuit de ledenadministratie.
Indien de afmelding niet voor 30 maart is verzonden, zal de contributie met een geheel contributiejaar worden verlengd. Stopzetting van de contributiebetaling aan de vereniging is daarom tijdens een lopend seizoen niet mogelijk. Alleen bij een bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken. Neem in gevallen van langdurige blessure of ziekte daarom altijd even contact op met de vereniging.